تلفن:2-03142499791

فکس: داخلی 4 

آدرس کارخانه: منطقه صنعتی نجف آباد - فاز 2 - خیابان فولاد - فرعی فولاد دوم - صنایع ظریف پلاست سپاهان

 

آدرس ایمیل:   zarifpelastsepahan@gmail.com